onsdag 13. juni 2012

Usikkert tidspunkt for resultat i staten

Det er usikkert når det endelige resultatet for det statlige tariffområdet foreligger. Det kan gå over sommeren før Rikslønnsnemda konkluderer.

Les mer: Usikkert tidspunkt for stat-resultat - Unio

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar