lørdag 13. april 2013

Påmelding til årsmøte

Årsmøtet blir den 7. mai.
 1. Konstituering
  a. Godkjenning av innkalling
  b. Velg av møteledere
  c. Valg av referent
  d. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  e. Godkjenning av dagsorden
 2. Årsmelding 2012 – 13 v/leder
 3. Regnskap 2012 m/ note Balanseregnskap v/kasserer
 4. Endringer av vedtakene etter innspill fra arbeidsgruppen som har sette på organisering av Lokallaget v/Jon Hoem
 5. Styrets forslag til Arbeidsprogram 2013-14 v/leder
 6. Styrets forslag til Budsjett 2013 og første halvår 2014 v/kassere
 7. Valg av hovedtillitsvalgt/lokallagsleder v/leder av valgkomiteen
 8. Valg av lokallagsstyre v/leder av valgkomiteen
 9. Valg av valgkomite v/leder
Påmeldingen er stengt. For eventuell etterpåmelding: kontakt lokallagesleder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar