søndag 3. november 2013

Regjeringen stopper høyskoler som vil bli universiteter

Etter kvalitetsreformen i 2003 kunne høyskoler, hvis de oppfylte visse kriterier, bli universiteter. Men etter at Norge på ti år har fått fire nye universiteter, sier den nye regjeringen foreløpig stopp «inntil nye universitetsopprettelser er evaluert», som det heter i regjeringsplattformen.

- Vi synes vi ser at veldig mange høyskoler har prioritert sterkt å få universitetsstatus, snarere enn å lage best mulig studier, og vi er bekymret for om det bidrar til økt kvalitet. Inntil vi har fått svar på den bekymringen, vil vi ikke tillatte nye universiteter, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad (H).

Kilde: Aftenposten Høgskolen i Bergen har som ambisjon å bli universitet innen 2020. Rektor Ole-Gunnar Søgnen, er kjent med Høyres standpunkt og formuleringen i regjeringsplattformen. - Vi er ikke bekymret for dette. 2020 er såpass langt frem at dette nok vil være avklart i god tid før det, sier han. De vil dermed fortsette arbeidet med å oppfylle de reglene som er satt for å bli universitet, som deriblant er fire doktorgrader. - 1. mai sendte vi inn søknad om vår første doktorgrad, innen lærerutdanning. Nå på fredag søkte vi om vår andre, innen helsefag. Neste år planlegger vi å søke om en doktorgrad innenfor teknologiområdet, og hvilket felt den siste doktorgraden skal omhandle vil vi peke ut i desember, sier Søgnen til Bergens Tidende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar