fredag 8. november 2013

Opprop for økt forskning

GI DIN STØTTE – HJERNEKRAFTEN FORTJENER BEDRE VILKÅR

Norge er dårligst i Norden når det gjelder investeringer i forskning. Finansieringen av høyere utdanning står ikke i stil til samfunnets behov for kompetent arbeidskraft. Dette må forandres. For det er hjernekraft og innovasjon som skal sikre Norge inntektene og arbeidsplassene.

Derfor må regjeringen og stortinget styrke hjernekraften ved å:
  • Øke forskningsinnsatsen slik at den kommer opp på samme nivå som våre naboland
  • Styrke utdanningsinstitusjonene slik at kvaliteten opprettholdes og samfunnet får den kompetansen det trenger

Underskrift

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar