mandag 19. januar 2015

Hvordan skal forskere stimuleres til mer forskning?

Ekspertgruppen ønsker kraftigere belønning av samarbeid. Kompleksiteten i deres forslag slår til og med cricket når det gjelder uforståelighet, skriver Curt Rice, professor i språkvitenskap, Universitetet i Tromsø.

Deres store gjennombrudd ser ut til å være forslaget om å dele det ene publiseringspoenget med kvadratroten til antall forfattere. En artikkel med fire forfattere gir et halvpoeng (1/√4) til hver av de fire. Artikkelen blir da plutselig verdt to poeng og ikke ett. En artikkel med 16 forfattere blir verdt (vent …) fire poeng, siden hver av de 16 får godskrevet en fjerdedel av ett poeng (1/√16). Det er ingen faglige grunner til å oppfordre til stadig flere medforfattere. 16 forfattere gjør det ikke nødvendigvis bedre enn fire, men formelen tyder på det.
/../
Forslaget om å gjøre en artikkel viktigere når den har flere forfattere, vil belønne fagfelt med tradisjoner for flerforfatterskap, det vil si realfag og medisin. Gitt at institusjonene deler på en fast pott nasjonalt, medfører denne endringen også mindre penger til fagfelt uten slike tradisjoner.

Beregninger gjort ved Universitetet i Tromsø viser at dersom utvalgets modell var blitt brukt i fjor, ville de to fakultetene som representerer medisin og naturfag ha fått 26 prosents økning i sin del av universitetets belønningsmidler. Samtidig vil fakultetene som representerer humaniora, samfunnsfag og jus få et kutt på nesten 40 prosent. Det står mange millioner kroner på spill her.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar