onsdag 28. januar 2015

NTNU blir landets største universitet

NTNU-styret gikk onsdag kveld inn for å fusjonere med Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Høgskolen i Narvik var lenge aktuell for NTNU, ble ble droppet. Nå havner den sannsynligvis under Universitetet i Tromsø.Dermed ligger universitetet i Trondheim an til å samle 38.000 studenter og bli Norges desidert største. Universitetet i Oslo er størst i dag med 27.000 studenter.

Fusjonen ble vedtatt av et splittet styre. Alle de fem ansatterepresentantene i styret stemte for det stikk motsatte alternativet - at NTNU fortsetter som før, alene. Alle de fire eksterne styrerepresentantene og de to studentrepresentantene var imidlertid for fusjon. Dermed fikk NTNU-rektor Gunnar Bovim det som han ville, med seks mot fem stemmer.

I sin innstilling rådet han styret til å stemme for fusjon.

Kilde: DN.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar