tirsdag 19. februar 2013

De fleste fikk 4 prosent lønnsvekst

Foreløpige TBU-tall for samlet lønnsvekst fra 2011 til 2012 for arbeidere og funksjonærer i industrien anslås til om lag 4 prosent. Ser man hver av gruppene for seg, har begge fått om lag 4 prosent.

Imidlertid har alle funksjonærer i NHO-området i gjennomsnitt hatt en lønnsvekst på om lag 4 ¼ prosent. Bransjene utenfor industrien utgjør om lag 2/3 av alle funksjonærer i NHO-bedrifter.
Årslønnsveksten i 2012 i staten anslås til 4 prosent. I kommunene inkludert undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2012 også anslått til 4 prosent. For undervisningspersonell i kommunesektoren er lønnsveksten anslått til 4 prosent.

Inn i årets mellomoppgjør er overhenget anslått til 1 ¾ prosent for alle yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. I Spekter-området er overhenget beregnet til 1 prosent. I det statlig tariffområde er overhenget beregnet til 2 ¼ prosent. I kommunesektoren samlet, og for undervisningspersonell i kommunesektoren, er overhenget anslått til 2 ½ prosent.

For industriarbeidere er overhenget anslått til 1 ¼ prosent. For funksjonærer i industrien er overhenget anslått til 2 prosent. For industrien samlet er overhenget beregnet til 1 ½ prosent.

Den foreløpige TBU-rapporten inneholder for første gang en oversikt over lønnsutviklingen for kommunalt ansatte minus undervisningspersonell (kalt «øvrige ansatte»). Dette har Unio arbeidet for over lang tid. Nå vil det være lettere å sammenligne lønnsutviklingen for undervisningspersonalet med øvrige kommunalt ansatte, og ikke bare kommunalt ansatte «i alt» som undervisningspersonalet er en del av. Årslønnsvekstene for foregående år finnes i TBU-rapportens tabell 1.1.
Kilde: Unio

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar