onsdag 27. februar 2013

Medlemsmøte om omorganisering av studieadministrasjonen


HiB er i oppløpet i forhold til en eventuell omorganisering av studieadministrasjonen. Dette er en viktig sak for Forskerforbundet, og vi invitere derfor til informasjonsmøte og debatt om HiB sin organisering av fremtidig studieadministarsjon.

Møtet blir den 13. mars kl 14.30-16.00, personalrommet AL, Landåssvingen 15.

Det er 4 vedlegg som er knyttet til dette møtet. Disse ble sendt medlemmene sammen med møteinnkallingen.

a) Rapport om Studieadministrasjon
Rapporten finnes på Allmenningen

b) FF sin høring på Rapport Delprosjekt Studieadministrasjon

c) Evalueringsrapporter ved Aarshus Univ etter sentralisering av studieadministrasjon http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/

d) Utkast til innspill fra FF om HiB sin organisering av fremtidig studieadministarsjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar