onsdag 27. februar 2013

Forskning ved de statlige høgskolene til debatt

Forskningsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene revideres. Forskningsrådet er i dialog med Universitets- og høgskolerådet i revisjonsarbeidet. Samtidig arrangeres seminar om FoU-strategier i høgskolene den 20.-21. november på Høgskolen i Ålesund.

Forskningsrådet inviterte Universitets- og høgskolerådet til å gi sine kommentarer til dokumentet Forskning ved de statlige høgskolene. Forskningsrådets policy for 2008-2012 tidligere i år. Nå er policyen under revisjon etter at Forskningsrådet har mottatt Universitets- og høgskolerådets synspunkter.

- Det er viktig at Forskningsrådets policy gir et riktig bilde av FoU-arbeidet i høgskolesektoren og at policyens prioriterte virkemidler svarer på høgskolesektorens utfordringer, sier avdelingsdirektør for samfunnsvitenskap i Divisjon for vitenskap, Hege Torp. – Forskningsrådet ønsker å oppnå dette igjennom dialog med Universitets- og høgskolerådet.

Kilde: Norges forskningsråd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar