lørdag 16. februar 2013

Universiteter og høgskoler står foran historisk høy aldersavgang

Universitetene og høgskolene står overfor store rekrutteringsutfordringer i de nærmeste årene.
– Forskerforbundet er bekymret over at så mange som 1350 vitenskapelig ansatte kommer til å gå av med pensjon i løpet av svært kort tid, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Bare på de 10 siste årene (2001-2011) har snittalderen for professorer i Norge økt med mer enn 2 år, til 56,6 år, og i løpet av kort tid blir 650 av landets professorer pensjonert.

En ny undersøkelse som NIFU viser at andelen professorer over 60 år har økt fra 29 % siden 2001 til 41 % i 2011. Innen en 10-årsperiode må universitetene og høgskolene erstatte nesten hver 2. professor. På enkelte fagområder er situasjonen særlig kritisk.

– Hovedårsaken til denne utviklingen er at institusjonene venter for lenge med å ansette i faste ordinære vitenskapelige stillinger. Forskerforbundet mener at dagens rekrutteringspolitikk er for defensiv, sier Petter Aaslestad. Det er nå lederne ved institusjonene har en historisk mulighet til å rekruttere de mest talentfulle forskerkandidatene, understreker Petter Aaslestad.

FAKTA FRA UNDERSØKELSEN 
 Høgskole-/
univ.lektor
Første-
amanuensis

Professor

Sum alle
20012011200120112001201120012011
Totalt antall3 3603 6922 6843 2392 2693 2869 25211 740
Antall
> 65 år
63222972692416564541 357
Andel
> 65 år
1,9%6,0%3,6%8,3%10,6%20,0%4,5%11,5%
Antall
> 60 år
3277293626586731 3501 5533 328
Andel
> 60 år
9,7%19,7%13,5%20,3%29,7%41,1%16,7%28,3%

FRA 2001 TIL 2011 HAR
  • Gjennomsnittsalderen for professor økt med omtrent to år, fra 54,8 til 56,6 år (55,7 år for kvinner).
  • Gjennomsnittsalderen for førstelektor økt fra 51,5 til 56,8 år.
  • Gjennomsnittsalderen for førsteamanuensis økt fra 49,3 til 49,9 år.
  • Gjennomsnittsalderen for lektorene økt fra 47,7 til 50 år.
  • Antall tilsatte i ordinære vitenskapelige stillinger over 65 år økt fra 450 til 1350.
  • Andelen tilsatte i ordinære vitenskapelige stillinger 65 år eller eldre økt fra 4,5 % til 11,5 %.
  • Ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo har 30 % av professorene passert 65 år.
  • Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er 60 % av professorene over 60 år. 
  • Det høyest gjennomsnittsalder innen humaniora, samfunnsfag og medisin.
Les mer om undersøkelsen hos NIFU
Kilde: Forskerforbundet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar