søndag 24. august 2014

Diskuterer fusjoner i Bergen

Det er foreløpig ikke snakk om å slå sammen UiB og Høgskolen i Bergen (HiB), sier Dag Rune Olsen. Han mener det vil bli en for krevende oppgave fordi UiB og HiB har så mange overlappende fagområder.

- Med HiB ville vi måtte se på hvordan vår og deres lærerutdanning skulle fusjoneres, og det samme gjelder for helseutdanningene og ingeniørutdanningene. Det ville blitt større og mer omfattende. I stedet har vi allerede startet et samarbeid om en sivilingeniørutdanning, og vil gjerne fortsette å jobbe sammen i slike klynger, sier UiB-rektoren.

- Både UiB og HiB er store kraftfulle institusjoner med ulike roller og oppgaver. Vi har ambisjoner om å utvikle oss videre på egen hånd, sier Søgnen.

Han er ikke redd for at en eventuell fusjon mellom UiB og NHH vil sette høyskolen i skyggen.

- Tvert imot. Vi leverer kandidater det blir stadig mer bruk for i samfunnet, helsearbeidere, lærere og ingeniører. Vi er ikke bekymret, sier han.

Kilde: Bergens Tidende

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar