fredag 22. august 2014

Hjernekraftprisen 2014
Til alle medlemmer i Forskerforbundet: Forskerforbundet kunngjør med dette Hjernekraftprisen 2014. Send oss din fortelling om betydningen av FoU-arbeid! 


Svarfrist 9. november 2014.

Hjernekraftprisen ble opprettet i 2013. Formålet med prisen er å synliggjøre betydningen av forskning og utviklingsarbeid (FoU) for arbeids- og samfunnslivet – lokalt, regionalt, nasjonalt, globalt. Prisen er en formidlingspris og alle medlemmer kan sende inn bidrag uavhengig av stilling og arbeidssted. Forskerforbundet inviterer derfor alle medlemmer til å sende inn en fortelling om egen eller andres FoU-aktivitet som formidler den godt til et allment publikum. Les mer om Hjernekraftprisen og tildelingen i 2013 her.

Les mer: Forskerforbundets Hjernekraftpris 2014

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar