fredag 26. april 2013

Nytt fra Forskerforbundet

– Utfordringen er å sikre høy kvalitet
(26.04.13) Det er fortsatt rekordsøkning til høyere utdanning, og tall fra Samordna opptak viser at stadig flere ønsker å studere ved landets universiteter og høyskoler. Tilstrømmingen til høyere utdanning vil holde seg høy i mange år fremover.

Må gjøre mer for å sikre gode tjenester
(25.04.13) – Det må gjøres mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune. I dag leverte hun første krav i årets lønnsoppgjør.

Kommentarer til stortingsmelding om fellesskolen
(25.04.13) Forskerforbundet har kommentert Meld. St. 20 (2012-2013) «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen». Forskerforbundet er uenig i forslaget om å gi anledning til å søke opptak til noen høyere utdanninger på grunnlag av fag- og svennebrev.

Forskerforbundet får nye nettsider
(25.04.13) Forskerforbundets nye nettsider lanseres 6. mai, med ny design, ny struktur og nye funksjoner

Nytt fra Hovedstyret
(24.04.13) Forskerforbundets Hovedstyre behandlet på sitt møte 17. april blant annet videre oppfølging av forskningsmeldingen, lønnspolitisk strategi, retningslinjer for æresmedlemskap, rekruttering av studentmedlemmer og foreløpig årsregnskap for 2012.

Møte i Landsrådet
(24.04.13) Det årlige møtet i Forskerforbundets Landsråd ble avholdt 8.–9. april 2013. På dagsorden sto blant annet hjernekraftkampanjen, lønnsarbeidet fram mot 2014, medlemsrekruttering og forskningsmeldingen.

Skatt – inntektsåret 2012
(19.04.13) Her finner du noen råd til utfylling av selvangivelsen, med vekt på aktuelle fradragsposter. Notatet er skrevet av advokat Harald Unhjem for Forskerforbundet.

Like vilkår for gjennomføring av doktorgradsarbeidet
(18.04.13) Forskerforbundet har bedt om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte problemet med at doktorgradsstipendiater har forskjellige rammevilkår avhengig av hvilken sektor de er tilsatt i.

– Høyere utdanning må lønnes bedre
(18.04.13) – Alle vil få dårligere kommunale tjenester dersom kommunene taper konkurransen om folk med høyere utdanning, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied. I dag har Unio kommune overlevert sine første krav til arbeidsgivermotparten KS

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar