fredag 26. april 2013

Rekordsøkning skaper utfordringer med å sikre høy kvalitet

Tall fra Samordna opptak viser at stadig flere ønsker å studere ved landets universiteter og høyskoler. Tilstrømmingen til høyere utdanning vil holde seg høy i mange år fremover.

Den rekordhøye tilstrømmingen til universiteter og høyskoler medfører samtidig en positiv utfordring for sektoren som skal sikre høy kvalitet på utdanningen studentene skal få.

– For å ta imot flere motiverte og kvalifiserte studenter må institusjonene sikres fullfinansierte studieplasser og oppgradering av bygg og infrastruktur, sier leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad.

De siste fem årene har antall studenter økt med 30 000 ved de statlige institusjonene. Bevilgningene til lærerkrefter, nødvendig utstyr og bygninger har ikke stått i stil. Dette kan gå på bekostning av studiekvaliteten og de vitenskapelige ansattes arbeidsvilkår.

Petter Aaslestad minner om at intensjonen bak kvalitetsreformen om tettere oppfølging av studentene og økt studiekvalitet ikke er realisert.

Forskerforbundet oppfordrer institusjonene til å tenke kvalitet på utdanningene og ikke opprette flere studieplasser uten tilstrekkelig finansiering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar