torsdag 25. april 2013

Organisering - Studieadministrasjonen

For en fullstendig gjennomgang av alternativene: se saken på Allmenningen.

Forslag A
Felles organisatorisk enhet for studieadministrasjonen. I dette forslaget er hele den studieadministrative virksomheten samlet i en felles enhet ledet av en stabsdirektør.

Forslag B
Studieadministrative tjenester tilknyttet avdelingene (noen tjenester på avdeling, andre i en fellesadministrasjon)

Modellen tar utgangspunkt i at det er avdelingene (avdelingsledelsene) som har ansvar for studiene og dekanen må derfor ha en tilstrekkelig administrativ stab for å ivareta dette ansvaret på en effektiv og smidig måte. Dette innebærer at studieadministrative staber er organisert på avdelingene med rapporteringslinje til dekanene.

Forslag C
Prinsippet i denne modellen er at det meste av de studieadministrative tjenestene er fellestjenester som i modell A men at noen funksjoner som kan være saksbehandling til studiekvalitetsutvalgene, oppfølging av evalueringer o.l. knyttet til studiekvalitet, ligger til dekan.

Medlemmer av Forskerforbundet HiB oppfordres til å si sin mening om forslagene via den nettbaserte spørreundersøkelsen, som ble tilsendt på epost fra lokallagsleder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar